deleting cached package files

Когато сваляме пакети или правим ъпдейти,по подразбиране,мениджъра на пакетите ги сваля в системата и ги кешира в случай че се наложи да ги инсталираме отново

за да проверим колко място заемат

du -sh /var/cache/apt/archives/

276M    /var/cache/apt/archives/

сега ,нека да ги изчистим

sudo apt-get clean

du -sh /var/cache/apt/archives/

44K    /var/cache/apt/archives/