open_files_limit mariadb

vim /usr/lib/systemd/system/mariadb.service

В раздела Service, добавяме

LimitNOFILE=infinity
LimitMEMLOCK=infinity

Трябва да изглежда по този начин

[Service]
Type=simple
User=mysql
Group=mysql

LimitNOFILE=infinity
LimitMEMLOCK=infinity

Изпълняваме

systemctl daemon-reload

Ако искаме да вдигнем max connection на 5000,

отваряме /etc/my.cnf

[mysqld]

max_connections=5000

systemctl restart mariadb


SEO оптимизация и изработка на уеб сайт

Искате перфектен дизайн и изработка на уеб сайт, с гаранция за добро качество мога да пропoръчам услугите на Васил Бекяров bekyarov.net . Същевременно може да получите адекватни съвети, и услуги за SEO оптимизация на вашият онлайн бизнес.