backup in linux how to, clone hard disk with dd

правенето на резервно копие,клониране или ресторване от имидж става много лесно  с инструмента “dd”

клониране хард диск

dd if=/dev/sda of=/dev/sdb

/dev/sda е хард диска от който ще клонираме /dev/sdb е хард диска върху който ще клонираме

създаване на имидж на твърдия диск

dd if=/dev/sda of=/mnt/hard-drive-backup.img

създаване на имидж на дял(партишън) от твърдия диск

dd if=/dev/sda4 of=/mnt/partition4.img

възстановяване на целия хард диск от имидж

dd if=/mnt/hard-drive-backup.img of=/dev/sda

възстановяване на партишън от имидж

dd if=mnt/partition4.img of=/dev/sda4