софтуерен райд в openbsd

Проверка на състоянието на масива в софтуерен райд 1 в openbsd 5.7

# bioctl sd2
Volume Status Size Device
softraid0 0 Online 80023446016 sd2 RAID1
0 Online 80023446016 0:0.0 noencl
1 Online 80023446016 0:1.0 noencl
#