retrieve mysql user list или списък на потребителите в mysql база данни

можем да видим текущите потребители  в mysql като изпълним следните команди

вариант 1

select User from mysql.user;

вариант 2

select * from mysql.user;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *