virtuemart URL

когато прехвърляме онлайн магазин с virtuemart от един хостинг на друг,трябва да оправим url настройките
сваляме administrator/components/com_virtuemart/virtuemart.cfg.php

отваряме файла за редакция,намираме

define( ‘URL’, ‘http://www.oursite.com/’ );
define( ‘SECUREURL’, ‘http://www.oursite.com/’ );

заместваме с нашия линк.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *