създаване на pppoe връзка под windows vista

EN:start menu->control panel->network and internet->network and sharing center->set up a connection or network->connect to the internet->next->no,create a new connection->next->broadband(pppoe)->(username,password,connection name)->connect->set up the connection anyway

BG:старт меню->контролен панел->мрежа и интернет->център за мрежи и споделяне->настройка на нова връзка или мрежа->свързване към интернет->напред->широколентова(pppoe)->потребителско име,парола,име на връзката

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *