delete skype login names

“C:Documents and SettingsUserApplication DataSkype”,където User е  акаунта който ползваме в момента на пц-то,и съответно  изтриваме папката на потребителя , който желаем повече да не се вижда .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *