upgrade Windows 98 to Windows 98 SE

Така..онзи ден се наложи да надградим уин 98 до уин 98 се…какво правим.Копираме папката на уин 98 се на харда,след това си правим стартъп дискета,боотваме от нея.Отиваме в директорията,където е инсталирана уиндос и изтриваме файла “Win.com”.След това от папката,където сме сложили уин98се стартираме “Setup.exe” и трябва да инсталираме в същата директория,където е старият уин.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *