change ip address from command prompt

наложи ми се да на направя два батч скрипта за един потребител,който ползва на две места  преносимия си компютър,на едното място взима по дцп на другото статично ип + пппое

ето и скриптовете

първо по дцп

netsh interface ip set address  “local area connection” dhcp
netsh interface ip set dns  “local area connection” dhcp

сега статично ип

netsh interface ip set address name=”local area connection” static addr=192.168.263.22  mask=255.255.255.0

netsh interface ip set  address name=”local area connection” gateway=192.168.263.1 gwmetric=0

netsh interface ip set dns name=”local area connection” static addr=195.24.90.1  register=PRIMARY

netsh interface ip set wins name=”local area connection” static addr=none

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *