configure Cisco Router from freebsd machine using serial port

Първи на начин :

С приложението minicom, ще използваме ports в freebsd  , за да го инсталираме

locate minicom

/usr/ports/comms/minicom

cd /usr/ports/comms/minicom

make install clean

COM портовете са /dev/cuau# ,където # започва от 0

minicom -s

┌─────[configuration]──────┐
│ Filenames and paths      │
│ File transfer protocols  │
│ Serial port setup        │
│ Modem and dialing        │
│ Screen and keyboard      │
│ Save setup as dfl        │
│ Save setup as..          │
│ Exit                     │
│ Exit from Minicom        │
└──────────────────────────┘
избираме Serial port setup и задаваме нашето устройство и скоростта,в нашия случай  /dev/cuau0  и 9600

A –    Serial Device      : /dev/cuau0                                │
│ B – Lockfile Location     : /var/spool/lock                           │
│ C –   Callin Program      :                                           │
│ D –  Callout Program      :                                           │
│ E –    Bps/Par/Bits       : 9600 8N1                                  │
│ F – Hardware Flow Control : Yes                                       │
│ G – Software Flow Control : No

другият вариант е да зададем нашите параметри в конфигурационния файл,    /usr/ports/comms/minicom/files/patch-minirc.dfl

едит /* в линукс този файл се намира в /etc/minicom/minirc.dfl  */

запазваме въведените настройки от нас

след това изпълняваме

minicom

User Access Verification

Username:

за да излезем от програмата,след като приключим с конфигуриранетo CTRL+A,след това Q

Втори начин :

cu -l /dev/cuau0 -s 9600
Connected

User Access Verification

Username:

Трети начин :

cat /etc/remote | grep ‘com’

Finger friendly shortcuts
uart0|com1:dv=/dev/cuau0:br#9600:pa=none:
uart1|com2:dv=/dev/cuau1:br#9600:pa=none:
uart2|com3:dv=/dev/cuau2:br#9600:pa=none:
uart3|com4:dv=/dev/cuau3:br#9600:pa=none:
uart4|com5:dv=/dev/cuau4:br#9600:pa=none:
uart5|com6:dv=/dev/cuau5:br#9600:pa=none:
uart6|com7:dv=/dev/cuau6:br#9600:pa=none:
uart7|com8:dv=/dev/cuau7:br#9600:pa=none:
ucom1:dv=/dev/cuaU0:br#9600:pa=none:
ucom2:dv=/dev/cuaU1:br#9600:pa=none:
ucom3:dv=/dev/cuaU2:br#9600:pa=none:
ucom4:dv=/dev/cuaU3:br#9600:pa=none:
ucom5:dv=/dev/cuaU4:br#9600:pa=none:
ucom6:dv=/dev/cuaU5:br#9600:pa=none:
ucom7:dv=/dev/cuaU6:br#9600:pa=none:
ucom8:dv=/dev/cuaU7:br#9600:pa=none:

sudo tip uart0
connected

User Access Verification

Username:

Имаме и още  варианти с програмките

ecu , /usr/ports/comms/ecu

kermit , /usr/ports/comms/kermit

инструмент, който можем да ползваме през графичната среда

seyon, /usr/ports/comms/seyon