socklist

един много полезен инструмент който по дефоулт след нова инсталация явно го няма.

sudo apt-get install procinfo

ето и една част примерен резултат след изпълнението на “socklist”

type  port      inode     uid    pid   fd  name
tcp   8877      13207    1000   1746   21  skype
tcp    631       7481       0      0    0
tcp  52125      30230    1000   2622   18  beam.smp
tcp  50032          0       0      0    0
tcp  36903          0       0      0    0
tcp  49970          0       0      0    0
tcp  50035      42483    1000   2926   28  firefox-bin
tcp  33576      22952    1000   1746   24  skype
tcp  52233          0       0      0    0

udp     68       7609       0      0    0
udp  35304      13143    1000   1746   20  skype
udp   8877      13208    1000   1746   22  skype