LAMP-linux apache mysql php

използвам ubuntu,всичко става много лесно и бързо

sudo apt-get install mysql-server

sudo apt-get install apache2

sudo apt-get install php5  libapache2-mod-php5

sudo apt-get install php5-mysql

готово!

ако искаме удобен интерфейс за администрация

sudo apt-get install phpmyadmin

sudo /etc/init.d/apache2 restart

http://localhost/phpmyadmin