ERROR: This RRD was created on another architecture | convert 32rrd to 64rrd

Това е важно нещо, което трябва да знаем ако сме решили да преместим генерирани вече графики от  cacti  на 64 битова архитектура.

ERROR: THIS RRD was created on another architecture

cd /var/www/cacti/rra/

for i in `ls *.rrd`; do rrdtool dump $i > $i.xml; done

прехвърляме генерираните .xml файлове на 64-битовия сървър в /var/www/cacti/rra/

for i in `ls *.xml`; do rrdtool restore $i `echo $i |sed s/.xml//g`; done