създаване на pppoe връзка под windows 7

start menu->control panel->network and sharing center->set up a new connection or network->connect to the internet->next->broadband(pppoe)->username,password,connection name->connect

след като сме свързани,трябва да създадем пряк път на работния плот

start menu->control panel->network and sharing center->change adapter settings->

създаване на pppoe връзка под windows vista

EN:start menu->control panel->network and internet->network and sharing center->set up a connection or network->connect to the internet->next->no,create a new connection->next->broadband(pppoe)->(username,password,connection name)->connect->set up the connection anyway

BG:старт меню->контролен панел->мрежа и интернет->център за мрежи и споделяне->настройка на нова връзка или мрежа->свързване към интернет->напред->широколентова(pppoe)->потребителско име,парола,име на връзката

създаване на pppoe връзка под windows xp

EN:start menu->settings->network connections-> от менюто в ляво “Network Task”->create a new connection->next->Connect to the Internet->

Set up my connection manually->next->connect using a broadband connection that requires  a username and password->next->ISP name(по избор)->username and password->next->add a shortcut to this connection to my desktop->finish

BG:старт меню->настройки->мрежови връзки->от менюто в ляво->създаване на нова връзка->напред->свързване към интернет->напред->ръчно създаване на моята връзка->напред->свързване чрез широколентова връзка която изисква потребителско име и парола->напред->име на услуга(по избор(името на интернет доставчика))->потребителско име и парола->напред->създай пряк път на работния плот->край