софтуерен райд – ребилдване

Ресинкването на по-големи райд масиви отнема време,това зависи не само от дисковете, но и от ресурсите на машината.

Personalities : [raid1]
md2 : active raid1 sdb3[1] sda3[0]
1850470208 blocks super 1.1 [2/2] [UU]
[===================>.] resync = 96.0% (1777498560/1850470208) finish=12.5min speed=96665K/sec
bitmap: 1/14 pages [4KB], 65536KB chunk