stop and disable dns chache in windows xp или изчистване и спиране на dns кеширането в windows xp

Когато посещаваме сайтове през нашия браузер,dns сървъра който сме конфигурирали за изполване, преобразува айпи адресите в имена и обратно,тази информация се съхранява локално на нашия компютър в така наречения DNS кеш (dns cache).Понякога е възможно този DNS кеш да бъде неактулен или повреден и това може да доведе до проблем с отварянето и зареждането на уеб страницата.В такъв случай можем ръчно да изтрием DNS кеша

run->cmd->ipconfig /flushdns

Също така можем да  забраним стартирането  на този сървис.

run->cmd->services.msc->DNS Client->right click->”Properties”->Startup type=”Disabled”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *