enabling su access to user in freebsd

добавяме потребител в нашата freebsd система,но не можем да се логваме  като “super user”,при изпълнението на “su” виждаме следната грешка

$ su
su: Sorry

Freebsd позволява изпълнението на “su” командата само на “root” потребителя,но след като добавим новият потребител към “wheel” групата (това е група за администраторски цели),ще решим проблема.

pw user mod  ivan -G wheel

groups ivan

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *