Windows 7 boot manager

чрез инструмента bcdedit Windows Vista,7 управляват записите на буутлоадера.За тези,които се затрудняват с работата през команд промпта ,ЕasyBCD предлага лесна манипулация на записите 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *